vinhtuong đăng vào lúc 08/09/2023 - 23:13

[THÔNG BÁO] CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN CÁC ỨNG DỤNG/WEBSITE VĨNH TƯỜNG

[THÔNG BÁO] CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN CÁC ỨNG DỤNG/WEBSITE VĨNH TƯỜNG

1

Công Ty Vĩnh Tường xin được thông báo đến Quý Khách hàng về việc Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân và Điều Khoản xử lý Dữ Liệu Cá Nhân với những nội dung sau đây:
- Dữ Liệu Cá Nhân có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, là các thông tin, dữ liệu về cá nhân dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một cá nhân cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể hoặc liên quan đến việc định danh hoặc có thể định danh một cá nhân cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân có thể là họ và tên, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, địa chỉ thư điện tử, trình độ học vấn, quốc tịch, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, thu nhập và bất kỳ dữ liệu, thông tin nào mà theo quy định pháp luật tại từng thời điểm được định nghĩa là Dữ Liệu Cá Nhân;
- Công Ty với tư cách là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, đã thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng và/hoặc được Quý Khách hàng cung cấp, yêu cầu điều chỉnh Dữ Liệu Cá Nhân tùy từng thời điểm là để sử dụng cho các mục đích liên quan đến tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và/hoặc bất kỳ văn bản nào (“Hợp đồng/Thoả thuận sử dụng hình ảnh/thông tin cá nhân”). Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho Công Ty theo Hợp Đồng/Thỏa Thuận, Quý Khách hàng cam đoan và đảm bảo rằng Quý Khách hàng đã thu thập một cách hợp pháp và đã được sự chấp thuận từ chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân đó trước khi cung cấp cho Công Ty;
- Bắt đầu từ thời điểm Quý Khách hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho Công Ty và/hoặc Công Ty thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ Quý Khách hàng theo Hợp Đồng/Thỏa Thuận, bằng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cho đến khi Quý Khách hàng và Công Ty có thỏa thuận về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân, và/hoặc các hành động khác được quy định theo pháp luật áp dụng tại từng thời điểm (“Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân”);
- Trong quá trình Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng có thể xảy ra sự gián đoạn, trì trệ, ngắt quãng, lỗi hoặc bất cứ sự cố nào do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Công Ty Vĩnh Tường, bao gồm nhưng không giới hạn tình trạng gián đoạn do nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ internet, lỗi gián đoạn kỹ thuật cho nhà cung cấp hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng khác. Trong những trường hợp trên, Công Ty Vĩnh Tường nỗ lực tối đa có thể và tình hình thực tế cho phép, thông báo cho Quý Khách hàng về sự cố xảy ra và Quý Khách hàng đồng ý miễn trừ cho Công Ty Vĩnh Tường khỏi mọi trách nhiệm trong trường hợp đó;

Để hiểu rõ thông tin cụ thể, Vĩnh Tường xin trân trọng gửi thông báo chính thức về thông tin Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách hàng tại đây trên trang thông tin điện tử (Website).

Thông tin về Điều khoản sử dụng đối với Ứng dụng Nhà Thầu 5 Sao tại đây.

Thông tin về Điều khoản sử dụng tại đây.

Chính sách bảo mật được áp dụng cho các công ty thuộc tập đoàn Saint-Gobain tại Việt Nam bao gồm: 
- Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
- Công Ty TNHH Saint - Gobain Việt Nam
- Công Ty TNHH Saint - Gobain Việt Nam- Chi nhánh Hiệp Phước
- Công ty cổ phần Hiệp Phú
- Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam
- Công Ty TNHH vật liệu xây dựng Saint – Gobain Bắc Việt Nam

Nếu có bất kỳ yêu cầu, thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, Người Dùng có thể liên hệ với Công Ty qua số điện thoại: 1800 10072 hoặc gửi văn bản đến địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sofic, 10 Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bạn thấy bài viết này có hữu ích hay không

Về Vĩnh Tường

Xem thêm

Góc Nhà Thầu 5 Sao

Xem thêm

Tính toán định mức thi công

Xem thêm

Bảng giá sản phẩm năm 2024

Xem thêm

Giải pháp đa tiện nghi

Xem thêm